Addysg Gorfforol

Croeso i’r adran addysg gorfforol

hoci

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Mrs Nerys Rees (Pennaeth Adran)
  • Mr Gary Morgan

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr