Celfyddyd & Dyniaethau

Celf & Dylunio

Dylunio & Thechnoleg

Hanes

IMG_7762_opt

Daearyddiaeth

Addysg Grefyddol

banners_opt

Cerddoriaeth

Ysgol Bro Pedr 1af - Cerddorfa dan 25 oed. 1st Orchestra Under 25

Addysg Gorfforol

hoci

Cymdeithaseg

sociology_opt

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr