Cerddoriaeth

Mae’r adran Gerdd yn un prysur iawn sy’n meithrin sensitifrwydd cerddorol, creadigrwydd a thriniaeth glywedol y disgyblion trwy gaffaeliad gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth ac ymarfer y dychymyg.

Mae’r gwersi’n hyrwyddo datblygiad diwylliannol y disgyblion, eu gweithgareddau fel perfformwyr, cyfansoddwyr a gwerthuswŷr a’r mwynhad sy’n deillio o hynny trwy astudio ystod eang o gerddoriaeth gan gynnwys cerddoriaeth Gymreig.

Ysgol Bro Pedr 1af - Cerddorfa dan 25 oed. 1st Orchestra Under 25

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mrs Gill Hearne (Pennaeth Adran)
 • Pauline Jones (Sielo)
 • Aidan Hassan (Pres)
 • Kay Davies (Telyn)
 • David Parker (Gitar)
 • Sally Jones (Ffliwt)
 • Islwyn Evans (Llais)
 • Litoria Harries (Clarinét a Sacsoffon)
 • Helen Williams (Ffidil)

Bydd disgyblion blynyddoedd 7-9 yn cael un wers Cerddoriaeth bob wythnos.

Blwyddyn 7

 • Selio adnabyddiaeth o’i gilydd
 • Gwaith grŵp
 • Gwrando ar eraill
 • Cydweithio
 • Perfformio mewn grwpiau (er mwyn adeiladu hyder)
 • Ostinato
 • Polyrhythm
 • Glockenspiel
 • Uned Leisiol
 • Gweithgareddau adrannol yr Eisteddfod
 • ‘Rhythm of the Heat’ (Peter Gabriel & Genesis)
 • Jas ac Offerynnau’r Gerddorfa

Blwyddyn 8

 • ‘Ode to Joy’ (Perfformio ar allweddell a gwaith ar Sibelius)
 • Cerddoriaeth Ffilm (James Bond)
 • Gweithgareddau Eisteddfod Ysgol
 • Adeiladwaith Melodig (‘Hill Street Blues’)
 • Caneuon gyda neges bwysig

Blwyddyn 9

 • ‘Blues’ (Gwrando, perfformio, byrfyfyrio a gwaith ar Sibelius)
 • Uned Leisiol (X-Factor)
 • Uned Leisiol grwp (Stars in their Eyes)
 • Caneuon Efengyl

MUS 1

 • Perfformio Cerddoriaeth (30%)
 • Asesiad dan Reolaeth gwerth 120 marc
 • Dau berfformiad gwrthgyferbyniol – un yn unawdol ac un yn aelod o ensemble

MUS 2

 • Cyfansoddi Cerddoriaeth (30%)
 • Asesiad dan Reolaeth gwerth 80 marc
 • Dau gyfansoddiad gwrthgyferbyniol

MUS 3

 • Gwerthuso Cerddoriaeth (40%)
 • Asesiad Allanol gwerth 100 o farciau
 • Arholiad Ysgrifenedig ar y 4 maes astudiaeth yma: 1. Cerddoriaeth yng Nghymru; 2. Cerddoriaeth i’r llwyfan a’r sgrin; 3. Esblygiad cerddoriaeth; 4. Ffurfiau a dyfeisiau cerddorol

Dysgwyd y cwrs yma ar gampws-partner yn Aberaeron

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr