Pynciau Craidd

Cymraeg

Saesneg

Harry Potter Studios Trip 2015 (32)

Mathemateg

Gwyddoniaeth

IMG_1753_opt

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr