D & T

Mae gwersi Dylunio a Thechnoleg yn cynnig cyfleoedd unigryw i ddisgyblion nodi a datrys problemau go iawn trwy ddylunio a gwneud cynhyrchion neu systemau mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau yn ymwneud â’u diddordebau personol.

Oriel - Arddangosfa Celf a DT 2016

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mr Roland Griffiths (Pennaeth Adran)
 • Mr Aled Dafis
 • Mrs Heledd Dafis
 • Miss Nerys Douch
 • Mrs Haf Meredith

Mae’r cwrs wedi ei seilio ar weithgareddau ymarferol sydd yn cynnwys dadosod cynnyrch, dylunio, gwerthuso a chynhyrchu. Bydd cyfle i ddisgyblion ddylunio a gwneud cynhyrchion i ateb briff ddylunio. Bydd cyfle i astudio amrywiaeth o brosesau cynhyrchu diwydiannol sydd yn defnyddio deunyddiau gwrthiannol. Bydd cyfle i ddatblygu dealltwriaeth o’r defnydd o bren, metel, plastigion, defnyddiau modern a defnyddiau cyfansawdd i wneud cynhyrchion safonol. Bydd cyfle i ddysgu sut i ddefnyddio amrywiaeth o offer llaw a pheiriannau yn ddiogel i dorri , siapio, drilio, ffurfio a chyfuno deunyddiau gwrthiannol. Bydd cyfle i ddefnyddio systemau TGCh ar gyfer ymchwilio a datrys problemau. Defnyddir systemau TGCh i brosesu testun, dadansoddi data, cynhyrchu delweddau neu fodelau 2D / 3D a thrin delweddau digidol.

Uned 1 – Defnyddiau Gwrthiannol (40%) [Asesu: Papur ysgrifenedig 2 awr]

 • Adran A (20%) – pedwar cwestiwn gorfodol yn ymwneud â byd Dylunio a Thechnoleg sy’n benodol i’r maes penodol.
 • Adran B (20%) – pedwar cwestiwn gorfodol wedi’u seilio ar gynnwys y fanyleb. Mae’r cwestiynau hyn yn rhannu strwythur cyffredin ar draws yr holl feysydd penodol.

Uned 2 – Tasg Dylunio a Gwneud (60%) [Asesu: Asesiad dan reolaeth]

 • Rhan A – dadansoddi’r broblem, ysgrifennu manyleb ddylunio, cynhyrchu amrywiaeth o syniadau, datblygu datrysiad a chynhyrchu manylion y datrysiad terfynol (10 awr dan arweiniad)
 • Rhan B – cynllunio’r broses wneud, ymgymryd â’r gwneud a gwerthuso’r prosiect (20 awr dan arweiniad)

Bydd cyfle i gynllunio a gwneud cynhyrchion arloesol sydd yn adlewyrchu datblygiadau mewn cymdeithas. Mae’r cwrs wedi ei seilio ar weithgareddau ymarferol sydd yn cynnwys dadansoddi cynnyrch, dylunio, cynhyrchu a gwerthuso. Bydd cyfle i ddisgyblion ddylunio a gwneud cynhyrchion i ateb briff ddylunio. Bydd cyfle i ddatblygu dealltwriaeth o ddefnyddiau a chydrannau a sut y gellir eu cyfuno. Bydd cyfle i ddysgu sut i ddefnyddio amrywiaeth o offer llaw, peiriannau a meddalwedd gan gynnwys offer cynllunio trwy gymorth cyfrifiadur a chynhyrchu trwy gymorth cyfrifiadur. Bydd cyfle i ddefnyddio systemau TGCh ar gyfer ymchwilio a datrys problemau. Defnyddir systemau TGCh i brosesu testun, dadansoddi data, cynhyrchu delweddau neu fodelau 2D / 3D a thrin delweddau digidol.

Uned 1 – Dylunio Cynnyrch (40%) [Asesu: Papur ysgrifenedig 2 awr]

 • Adran A (20%) – pedwar cwestiwn gorfodol yn ymwneud â byd Dylunio a Thechnoleg sy’n benodol i’r maes penodol.
 • Adran B (20%) – pedwar cwestiwn gorfodol wedi’u seilio ar gynnwys y fanyleb. Mae’r cwestiynau hyn yn rhannu strwythur cyffredin ar draws yr holl feysydd penodol.

Uned 2 – Tasg Dylunio a Gwneud (60%) [Asesu: Asesiad dan reolaeth]

 • Rhan A – dadansoddi’r broblem, ysgrifennu manyleb ddylunio, cynhyrchu amrywiaeth o syniadau, datblygu datrysiad a chynhyrchu manylion y datrysiad terfynol (10 awr dan arweiniad)
 • Rhan B – cynllunio’r broses wneud, ymgymryd â’r gwneud a gwerthuso’r prosiect (20 awr dan arweiniad)

Mae’r cwrs wedi ei seilio ar weithgareddau ymarferol sydd yn cynnwys dadansoddi cynnyrch, dylunio, cynhyrchu a gwerthuso. Bydd cyfle i ddisgyblion ddylunio a gwneud cynhyrchion i ateb briff ddylunio. Caiff yr ymgeiswyr gyfle i weithio gydag ystod eang o decstilau fel y deallant fod nodweddion gweithiol, priodoleddau ffisegol, cost ac argaeledd yn ffactorau sy’n dylanwadu ar ddylunio, boed yn ddylunio mewnol, theatrig, ffasiwn neu fasnachol. Bydd cyfle i ddysgu sut i ddefnyddio amrywiaeth o offer llaw, peiriannau a meddalwedd gan gynnwys offer cynllunio trwy gymorth cyfrifiadur a chynhyrchu trwy gymorth cyfrifiadur. Bydd cyfle i ddefnyddio systemau TGCh ar gyfer ymchwilio a datrys problemau. Defnyddir systemau TGCh i brosesu testun, dadansoddi data, cynhyrchu  delweddau neu fodelau 2D / 3D a thrin delweddau digidol.

Uned 1: Dylunio Cynnyrch (40%) [Asesu: Papur Ysgrifenedig – 2 awr]

 • Adran A (20%) – Pedwar cwestiwn gorfodol yn ymwneud â byd Dylunio a Thechnoleg sy’n benodol i’r maes penodol.
 • Adran B (20%) – Pedwar cwestiwn gorfodol wedi’u seilio ar gynnwys y fanyleb. Mae’r cwestiynau hyn yn rhannu strwythur cyffredin ar draws yr holl feysydd penodol.

Uned 2: Tasg Dylunio a Gwneud (60%) [Asesu: Asesiad dan reolaeth]

 • Rhan A (20%) – Dadansoddi’r broblem, ysgrifennu manyleb ddylunio, cynhyrchu amrywiaeth o syniadau, datblygu datrysiad a chynhyrchu manylion y datrysiad terfynol. (10 awr dan arweiniad)
 • Rhan B (20%) – Cynllunio’r broses wneud, ymgymryd â’r gwneud a gwerthuso’r prosiect. (20 awr dan arweiniad)

Mae’r cwrs yma’n ddilyniant naturiol i’r rhai fu’n astudio TGAU DT Defnyddiau Gwrthiannol neu DT Tecstiliau.

Bydd cyfle i fyfyrwyr sy’n dewis y cwrs ddangos dychymyg, dyfeisgarwch a pharodrwydd i weithio’n annibynnol. Gall y myfyrwyr sydd â diddordeb a dyheadau eraill elwa o’r sgiliau trosglwyddadwy cynhenid sy’n deillio o astudio DT.

Mae’r cwrs yn cynnig cyfle unigryw yn y cwricwlwm i fyfyrwyr ddarganfod a datrys problemau trwy ddylunio a gwneud cynhyrchion mewn amrywiaeth eang o gyd-destunau yn ymwneud â diddordebau personol.

Bydd cymhwyster UG neu safon uwch mewn Dylunio a Thechnoleg yn hafal ag unrhyw bwnc arholiad arall wrth i chi geisio mynediad i Addysg Uwch. Mae dewis gyrfa benodol yn cynnwys Pensaernïaeth, Dylunio Cynnyrch, Technoleg Defnyddiau, Cyrsiau Arlunio a Dylunio, Dylunio Ffasiwn a Thecstiliau, Gwisgoedd ar gyfer Ffilm a Theatr.

 • UG – Blwyddyn 12
  • Uned 1 (DT1) 20% – Cynnwys: Dylunio Cynnyrch – Dylunio ac Arloesi, Dadansoddi Cynnyrch, Defnyddiau a Chydrannau, Arfer Diwydiannol a Masnachol (Asesu: Arholiad)
  • Uned 2 (DT2) 30% – Cynnwys: Tasg Dylunio a Gwneud (Asesu: Gwaith Cwrs – asesu mewnol- safoni allanol)

   

 • U2 – Blwyddyn 13
  • Uned 3 (DT3) 20% – Cynnwys: Dylunio Cynnyrch – Cyfrifoldeb Dynol, Rhyngweithiad Cyhoeddus, Prosesau, Systemau Cynhyrchu a Rheolaeth (Asesu: Arholiad)
  • Uned 4 (DT4) 30% – Cynnwys: Prif Brosiect – yn dangos cyfuniad o sgiliau Dylunio a Gwneud (Asesu: Gwaith Cwrs – asesu mewnol- safoni allanol)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr