Hanes

Cwrs sy’n dod â’r gorffennol yn ôl i fywyd unwaith eto.

Mae 4 aelod o staff yn gweithio’n ddiwyd yn yr Adran Hanes yma yn Ysgol Bro Pedr i sicrhau fod y disgyblion yn dysgu ystod eang o sgiliau hanesyddol. Mae’r rhain yn cynnwys y gallu i ymchwilio a dogfennu ymchwil addas wrth barhau i asesu sawl safbwynt gwahanol a gwahaniaethu rhwng data sy’n fias ai pheidio. Credwn ein bod yn gallu cynnig cwricwlwm sefydlog sy’n ymdrin â sawl adeg hanesyddol wahanol.

Taith Gwlad Belg 2019

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Mr Aled Rumble (Pennaeth Adran)
  • Mr Deiniol Williams
  • Mrs Cerys Potter-Jones
  • Mrs Anna Williams

Bydd y cwrs yn eich annog chi i ddatblygu brwdfrydedd i ddefnyddio tystiolaeth i ddarganfod beth oedd byw mewn cyfnod gwahanol i’ch un chi yn ei olygu, byddwch yn ymchwilio i achos a chanlyniad, parhad a newid, tebygrwydd a gwahaniaeth. Bydd datblygiad sgiliau arbennig yn bwysig, sut i ddarganfod gwybodaeth o dystiolaeth gan lygaid dystion a haneswyr, sut i nodi rhagfarn, sut i gyflwyno’r hyn a ddarganfuoch mewn ffordd resymegol. Y gobaith yw y byddwch yn datblygu diddordeb mewn hanes a fydd yn parhau ymhell ar ôl gadael yr ysgol.

Dyma rhai o’r pynciau gellir eu hastudio: Chwaraeon, Hamdden a Thwristiaeth yn yr 20G, Yr Almaen o dan Hitler, Trosedd a Chosb, Meddyginiaeth.

Bydd yr uned Gwaith Cwrs yn seiliedig ar y Rhyfel Byd Cyntaf neu’r Ail Ryfel Byd

Mae’r cwrs wedi’i rannu i ddau ran:

  1. Astudiaeth o gyfnod Agweddau o Hanes Ewrop 1696 – 1815
  2. Diwygio a Phrotest yng Nghymru a Lloegr 1830 – 1848

UG – Blwyddyn 12

  • Uned 1 (HY1) – Cynnwys: Astudiaeth o gyfnod Agweddau o Hanes Ewrop 1696 – 1815 (Asesu: Arholiad)
  • Uned 2 (HY2) – Cynnwys: Diwygio a Phrotest yng Nghymru a Lloegr 1830 – 1848 (Asesu: Arholiad)

U2 – Blwyddyn 13

  • Uned 3 (HY3) – Cynnwys: Terfysgoedd Rebeca 1839-44 (Asesu: Gwaith Cwrs)
  • Uned 4 (HY4) – Cynnwys: Uned Synoptaidd yn seiliedig ar gyfnodau Ewropeaidd a Phrydeinig a astudiwyd ym ml 12 (Asesu: Arholiad)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr