Ieithoedd Eraill

Ceisir datblygu’r sgiliau canlynol wrth addysgu Ieithoedd Tramor:-

 • sgiliau llythrennedd y disgyblion mewn mwy nag un iaith,
 • eu sgiliau cyfathrebu ar lafar ac ar bapur,
 • eu sgiliau meddwl a datrys problemau a’u
 • sgiliau gyda’r dechnoleg
 •  Ceisir datblygu eu hymwybyddiaeth o ddiwylliant Ewrop a
 •  pharatoi’r disgblion ar gyfer byd gwaith ac addysg bellach.
photo 2_opt

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Dr Delyth Jones (Pennaeth Adran)
 • Mrs Carolyn Evans

Blwyddyn 7

 • Cyfarchion
 • Eitemau’r dosbarth
 • Rhifau
 • Dyddiau a Misoedd
 • Teulu ac Anifeiliaid Anwes
 • Lliwiau a Disgrifiadau
 • Tŷ a Chartrref

Erbyn diwedd Blwyddyn 7, disgwylir  i’r disgyblion allu cyfathrebu (ar lafar ac yn ysgrifenedig) wybodaeth amdanyn nhw eu hunain yn y cyd-destunau hyn ac i ddeall testunau (o’r iaith lafar a’r iaith ysgrifenedig) yn ymwneud â’r topigau hyn.

Blwyddyn 8

 • Amser a Threfn Ddyddiol
 • Y Dref
 • Bywyd yn yr Ysgol
 • Gweithgareddau Hamdden
 • Y Tywydd
 • Y Gwledydd ac Ieithoedd

Blwyddyn 9

Setiau uchaf

 • Cyfarwyddiadau mewn Tref
 • Bwyd a Diod
 • Archebu pryd o fwyd mewn bwyty
 • Dillad
 • Gwyliau – gan ddefnyddio’r amser Dyfodol a’r amser Gorffennol

Setiau isaf

 • Paris
 • Bwyd a Diod
 • Prynu bwyd
 • Dillad
 • Gweithgareddau gwyliau

Blwyddyn 10

 • Teulu a Pherthnasoedd o fewn y Teulu
 • Tŷ a Chartref
 • Tref ac Ardal Leol
 • Addysg ac Ysgol
 • Gwyliau (yn y gorffennol)
 • Salwch a Damweiniau
 • Bwyta’n Iach

2 Asesiad Dan Reolaeth Ysgrifenedig yn ystod y flwyddyn (mis Ionawr / Chwefror a Mawrth /Ebrill). Paratoi ac ailddrafftio’r rhain.

Profion sillafu cyson.

Arholiad darllen a gwrando ddiwedd y flwyddyn.

Blwyddyn 11

 • Trafnidiaeth
 • Yr Amgylchfyd
 • Byd Gwaith
 • Y Cyfryngau
 • Problemau Cymdeithasol

2 Asesiad Dan Reolaeth Llafar – sgwrs strwythuredig cyn Nadolig, cyflwyniad cyn Pasg

Profion sillafu rheolaidd

Arholiadau allanol darllen a gwrando ddiwedd y flwyddyn

Blwyddyn 12

 • Chwaraeon
 • Bywyd Iach a Bywyd Afiach
 • Twristiaeth
 • Traddodiadau
 • Addysg
 • Ffrindiau a Bywyd y Teulu
 • Ffasiwn a Diwylliant Pobl Ifanc
 • Cydraddoldeb

Profion sillafu rheolaidd

Traethodau

Arholiad Allanol Llafar (30%)

Arholiad Allanol Gwrando, Darllen ac Ysgrifennu (60%)

Blwyddyn 13

 • Mewnfudo a Hiliaeth
 • Yr Amgylchfyd ac Egni
 • Byd Gwaith
 • Cyfryngau

Astudir un ffilm hefyd.

Profion sillafu

Arholiad Allanol Llafar

Arholiad Allanol Darllen, Gwrando, Ysgrifennu a Chyfieithu

JessicaHi, dear all,
Here is my self-introduction. My name is Li Yanhua. Li is my surname and Yanhua is my given name. My English name is Jessica. I come from Jiangmen City, Guangdong Province which is located in the south of China and known as the captital of overseas Chinese. It is only 95 sea miles from Hongkong. I have been teaching in Jingxian No.1 Secondary School which is a very beautiful and large school for 17 years. I am looking forward to going through different educational patterns here. Hope to have a good time with you all.

Bydd Yanhua yn dysgu Mandarin a ddiwylliant China yn yr ysgol. Croeso mawr iddi!

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr