Mathemateg

Adran llawn cyffro a symud ydym. Mae gan bron pob athro/athrawes yn yr adran gyfle i ddefnyddio bwrdd gwyn rhyngweithiol ac rydym wedi prynu meddalwedd newydd o’r enw ‘Maths Workout’ sydd er lles y disgyblion. Bydd gan bob disgybl yn yr ysgol gyfle i ddefnyddio’r meddalwedd yma yn ystod amser egwyl a chinio, a rhai hyd yn oed yn ystod eu gwersi ‘sgiliau’.

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Mrs Enfys Powell
  • Miss Melanie Hands
  • Mr Dylan Jones
  • Mrs Rhian Morris
  • Mrs Amy Edgell
  • Mrs Mair Morgan
  • Mrs Caroline Davies

Bydd y disgyblion yn dysgu amrywiaeth o bynciau gwahanol er mwyn gwella eu sgiliau mathemategol.

Haen Uwch : Graddau A* – D | Haen Sylfaenol : Graddau C – G

Rhaid i bob disgybl cwblhau 3 uned:

  • Uned 1 – Mathemateg ym mywyd pob dydd (30%) [1 1/4 awr]
  • Uned 2 – Mathemateg heb gyfrifiannell (30%) [1 1/4 awr]
  • Uned 3 – Mathemateg gyd chyfrifiannell (40%) [Haen Uwch 1 3/4 awr / Haen Sylfaenol 1 1/2 awr]

Bydd ein disgyblion yn eistedd Uned 2 ar ddiwedd Blwyddyn 10, Uned 1 yn ystod Tymor y Gwanwyn ym Mlwyddyn 11 ac Uned 3 yn ystod Tymor yr Haf ym mlwyddyn 11.

Mae’r gwaith wedi ei rannu’n 6 uned; mae yna gyfuniad o Fathemateg Pur, Ystadegaeth a Mecaneg, sy’n dod o dan yr enwau unedau canlynol: C1, C2, C3, C4, S1, S2 neu M1.

Mae pob uned gwerth 100 o farciau’r un, ac mae’r cyfan yn cyfrif hyd at 600

Nid oes unrhyw waith cwrs.

Er mwyn eistedd arholiad Lefel AS, rhaid astudio 3 uned sy’n gwneud 300.

Rhai cydrannau o’r unedau:

Differu, integriad, geometreg, tebygolrwydd, Gwasgariad Binomial Distribution, Poisson ac Arferol, momentwm, fectorau

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr