Saesneg

Croeso i’n hadran Saesneg. Rydym yn adran gyfeillgar a llwyddiannus gyda saith athro sydd yn gweithio’n agos i gynnig addysg wych a phrofiadau rhagorol i ddisgyblion Ysgol Bro Pedr. Yn ogystal â dysgu gwersi creadigol a chyffrous, ein nod yw darparu profiad cynhwysfawr o fywyd ysgol drwy amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol. Rydym yn cynnal clybiau yn yr awr ginio ag ar ôl ysgol sydd yn cefnogi ac annog dysgu. Rydym hefyd yn trefnu teithiau addysgol i ddatblygu diddordeb disgyblion tu allan i ffiniau’r ysgol.
Mae ein hadran, fel yr ysgol ei hun, yn le llwyddiannus a chreadigol i ddisgyblion ddysgu ynddo. Ein hadran cafodd y canlyniadau uchaf yng Ngheredigion yn 2015 am TGAU Saesneg!

Mae parch at eraill yn ganolog i’r adran a byddwn yn annog y disgyblion i ddysgu mewn awyrgylch ddiogel.

Ein hamcan allweddol fel adran yw datblygu medrau hanfodol ein disgyblion, wrth annog mwynhad a chyfraniad llawn.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mrs Gwawr Ladd (Pennaeth Adran)
 • Mrs Lowri Tomlin
 • Mrs Carys Phillips
 • Mr Mark Rees
 • Mrs Catrin Jarman
 • Mrs Anna Williams

Bydd y disgyblion yn cael cyfleoedd i :

 • Dysgu amrywiaeth o ffurfiau ysgrifennu
 • Astudio a dadansoddi nofelau, barddoniaeth, dramau a darnau ffeithiol
 • Datblygu sgiliau llafar

Pupil Portfolio Checklist

Darllen Argymelledig:

Saesneg – Iaith

Uned 1: Llefaredd (20%)

 • Tasg 1 (10%) – Cyflwyniad ar waith ymchwil unigol – sy’n seiliedig ar themâu gosod CBAC
 • Tasg 2 (10%) – Ymateb a Rhyngweithio – dadl grŵp i ddarn ysgrifenedig a/neud ysgogiad gweledol a’u darparwyd gan CBAC

Uned 2: Arholiad (40%) – 2 awr (Darllen a deall)

 • Adran A (20%) Darllen
 1. Deall o leiaf un disgrifiad, un adroddiad ac un testun arddangosfa, gan gynnwys testunau parhaol a rhannau o destunau. Ceir hyn ei farcio drwy gyfres o gwestiynau strwythuredig.
 2. Bydd tasg golygu hefyd sy’n ffocysu ar ddeall geiriau, brawddegau a tecst mewn testunau byr. (2.5%)
 • Adran B (20%) Ysgrifennu
 1. Dewis un dasg ysgrifennu (bydd 2 opsiwn) sy’n naill ai’n disgrifiad, adroddiad neu’n dangosiad.
 2. Bydd un dasg darllen proflenni hefyd sy’n ffocysu ar gywirdeb ysgrifennu. (2.5%)

Uned 3: Arholiad (40%) – 2 awr (Darllen ac Ysgrifennu)

 • Adran A (20%) Darllen
 1. Deall o leiaf un ymresymiad, un darbwylliad ac un testun cyfarwyddol, gan gynnwys testunau parhaol a rhannau o destunau. Ceir hyn ei farcio drwy gyfres o gwestiynau strwythuredig.
 • Adran B (20%) Ysgrifennu
 1. Un dasg ysgrifennu ymresymiad gorfodol a
 2. Un dasg ysgrifennu berswadiol orfodol.

Saesneg – Llenyddiaeth

Uned 1: Arholiad (35%) 2 awr

 • Adran A (12.5%) – Testunau unigol yn eu cyd-destun – ‘Of Mice & Men’ neu ‘To Kill a Mockingbird’
 • Adran B (14%) – Astudiaeth gymharol – barddoniaeth fodern

Uned 2: Arholiad (40%) 2 awr

 • Naill a’i Uned 2a – Etifeddiaeth Lenyddol drama a rhyddiaith fodern
 • Neu Uned 2b – Drama fodern ac etifeddiaeth lenyddol darn rhyddiaith

Uned 3: Gwaith Cwrs (25%) 

 • Adran A (12.5%)Shakespeare – Unrhyw ddrama heblaw am ‘Othello’ neu ‘Much Ado About Nothin
 • Adran B (12.5%) – Ysgrifen Cymraeg mewn Saesneg – Barddoniaeth o flodeugerdd Llyfrgell Cymru ‘Poetry 1900-2000: One Hundred Poets from Wales’ (Cymharu dwy gerdd o restr o 15)

Rhestr Argymelledig CA4

AS (2 uned)

AS Uned 1 – Archwilio Iaith (20%) – Arholiad Ysgrifenedig: 1 awr 45 munud (80 o farciau)

 • Adran A: Dadansoddi Iaith
 • Adran B: Saesneg Cyfoes

Un cwestiwn ymhob adran yn seiliedig ar ddeunydd sydd heb eu gweld o’r blaen

AS Uned 2 – Materion Iaith ac Ysgrifen Feirniadol a Gwreiddiol (20%) – Arholiad ysgrifenedig: 2 awr (80 o farciau)

 • Un cwestiwn mewn tri rhan: un traethawd ar fater iaith, un dasg ysgrifennu wreiddiol ynghyd â sylwebaeth feirniadol yn gysylltiedig i’r mater ieithyddol a’i dewiswyd.

Lefel A (yr unedau uchod ynghyd â 3 uned ychwanegol)

A2 Uned 3 – Iaith dros amser (20%) – Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 30 munud (80 o farciau)

 • Un cwestiwn amlran ac un cwestiwn traethawd yn dadansoddi newid mewn iaith dros amser

A2 Uned 4 – Testunau Llafar ac Ail-gastio Creadigol (20%) – Arholiad ysgrifenedig: 2 awr (80 o farciau)

 • Adran A: Dadansoddi iaith lafar – Un cwestiwn yn seiliedig ar adysgrifau sydd heb eu gweld o’r blaen
 • Adran B: Ail-gastio Creadigol – Un dasg ysgrifennu greadigol gan ddefnyddio Adran A fel ysgogiad

A2 Uned 5 – Iaith a Hunaniaeth (20%) – Asesiad ysgrifenedig: 2500-3500 o eiriau (80 o farciau)

Ymchwiliad yn seiliedig ar un o’r canlynol:

 • iaith a hunan-gynrychiolaeth
 • iaith a chenedl
 • iaith a diwylliant
 • amrywiaeth iaith

Crynodeb yr Asesiad:

Mae’r cwrs wedi ei rannu’n 5 uned, 2 uned yn AS a 3 uned yn A2.

AS (2 uned)

AS Uned 1 – Rhyddiaith a Drama – llyfr-caeedig (20%) – Arholiad ysgrifenedig: 2 awr (120 o farciau)

Adran A: Rhyddiaith, ffuglen cyn-1900 – Un cwestiwn mewn 2 rhan, yn seiliedig ar ddarllen un testun rhyddiaith o’r rhestr ganlynol

 • Jane Austen: Sense and Sensibility (Penguin Classics)
 • Charlotte Brontë: Jane Eyre (Penguin Classics)
 • Elizabeth Gaskell: North and South (Penguin Classics)
 • Charles Dickens: David Copperfield (Penguin Classics)
 • Thomas Hardy: The Mayor of Casterbridge (Penguin Classics)

Adran B: Drama – Un cwestiwn yn seiliedig ar un o’r dramâu canlynol

 • Christopher Marlowe Doctor Faustus (Longman)
 • Oscar Wilde Lady Windermere’s Fan (New Mermaids)
 • Tennessee Williams A Streetcar Named Desire (Penguin)
 • Caryl Churchill Top Girls (Methuen)
 • Joe Orton Loot (Methuen)

AS Uned 2 – Barddoniaeth ar ôl 1900 – llyfr-agored, copi glân (20%) – Arholiad ysgrifenedig: 2 awr (120 o farciau)

Adran A: Dadansoddiad Beirniadol – Un cwestiwn sy’n galw am ddadansoddiad beirniadol o un gerdd o’r rhestr isod

 • Edward Thomas: Selected Poems (Faber) & (prescribed section: poems listed in Appendix B) & Alun Lewis: Collected Poems (Seren) (prescribed section: poems listed in Appendix B)
 • D H Lawrence: Selected Poems (Penguin Classics, edited by James Fenton) prescribed sections: Love Poems and Others, Amores, New Poems, Birds, Beasts and Flowers, Last Poems
 • Gillian Clarke: Making the Beds for the Dead (Carcanet)
 • Ted Hughes: Poems selected by Simon Armitage (Faber) (prescribed section: all poems up to and including page 68) & Sylvia Plath: Poems selected by Ted Hughes (Faber)
 • Philip Larkin: The Whitsun Weddings (Faber) & Carol Ann Duffy: Mean Time (Picador)
 • Seamus Heaney: Field Work (Faber) & Owen Sheers: Skirrid Hill (Seren)

Adran B: Cymharu Barddoniaeth – Cymharu 2 testun barddoniaeth o’r rhestr isod

Lefel A (yr unedau uchod ynghyd â 3 uned ychwanegol)

A2 Uned 3 – Barddoniaeth cyn 1900 a Barddoniaeth sydd heb ei astudio o’r blaen – llyfr-agored, copi glân (20%) – Arholiad ysgrifenedig: 2 awr (120 o farciau)

Adran A: Barddoniaeth cyn 1900 – Un cwestiwn mewn 2 rhan, dewis un testun barddoniaeth o’r rhestr isod

 • Geoffrey Chaucer: The Merchant’s Prologue and Tale (Cambridge)
 • John Donne: Selected Poems (Penguin Classics)
 • John Milton: Paradise Lost Book IX (Oxford)
 • John Keats: Selected Poems (Penguin Classics)
 • Christina Rossetti: Selected Poems (Penguin Classics)

Adran B: Barddoniaeth sydd heb ei astudio o’r blaen – cymharu dwy gerdd sydd heb eu gweld o’r blaen

A2 Uned 4 – Shakespeare (20%) – Arholiad ysgrifenedig: 2 awr (120 o farciau)

Adran A: Detholiad Shakespeare – Un cwestiwn yn seiliedig ar ddetholiad allan o Shakespeare – un o’r dramâu isod

 • King Lear
 • Antony and Cleopatra
 • Hamlet
 • Henry IV Part 1
 • The Tempest

Adran B: Traethawd Shakespeare – Un cwestiwn traethawd ar un o ddramâu Shakespeare o’r rhestr isod

A2 Uned 5 – Astudiaeth Rhyddiaith (20%) – Asesiad ysgrifenedig (120 o farciau)

 • Un asesiad ysgrifenedig 2500-3500 o eiriau yn seiliedig ar ddau destun rhyddiaith o gyfnodau gwahanol, un cyn 2000 ac un ar ôl 2000

11-14 oed:

KS3 Bitesize: English (cyngor ar ddarllen testunau ffuglen a ffeithiol, datblygu sgiliau cyfathrebu ac ysgrifennu am Shakespeare)

BBC School Report – Saesneg (mae’r cynllun yn annog disgyblion 11-14 oed i greu adroddiadau newyddion)

11-16 oed:

Class Clips – English (clipiau addysgiadol am farddoniaeth, ysgrifennu a llawer mwy)

Student Life: Book Club (cyfle i chi darllen sylwadau a rhannu eich sylwadau personol am amrywiaeth o lyfrau)

Student Life: Debate of the Week (cyfle i ddadlau am destun yr wythnos – gosod eich sylwadau ar y tudalennau neges)

11-19 oed:

Pinball (gwefan sy’n eich helpu chi i ddatblygu syniadau creadigol newydd)

13-19 oed:

Blast: Writing (lle i rannu eich storiâu a derbyn adborth)

14-16 oed:

Consider the Lilies (ymarfer sgiliau dehongli a gwerthuso nofel wrth ddefnyddio ‘Consider the Lilies’ gan Iain Crichton Smith)

GCSE Bitesize: English Language (adolygu darnau o farddoniaeth a sgiliau arholiad)

GCSE Bitesize: English Literature (adolygu)

Scottish Non-fiction (gwerthusiad beirniadol o waith ffeithiol)

Standard Grade Bitesize: English (adolygu Saesneg sylfaenol)

The Cone-Gatherers (adolygu’r nofel ‘The Cone-Gatherers’ gan Robin Jenkins)

The Times Spelling Bee (adolygu sillafu)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr