Bioleg

Mae Bioleg yn darparu gwybodaeth eang sydd yn ymwneud ag agweddau amrywiol ystod o bynciau. Maent yn amrywio o’r ffordd mae organebau yn gweithio yn fewnol mewn ffisioleg a chyd-ddibyniaeth pethau  byw mewn ecoleg i faterion cymdeithasol, gan gynnwys dylanwad dyn ar yr amgylchedd ac ystyriaeth foesegol geneteg.

Mae’r cwrs yn rhoi sylfaen i unrhyw un sy’n dymuno dilyn gyrfa mewn Meddygaeth, Iechyd, Seicoleg, Gwyddoniaeth, Amaethyddiaeth, Gwaith Milfeddyg, Astudiaethau Amgylcheddol, Astudiaethau yn ymwneud â cheffylau, Technoleg Bwyd, Astudiaethau Morol, Nyrsio a Gwyddoniaeth Chwaraeon.

biol_opt

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Mr Timothy Jenkins (Pennaeth Bioleg & Cydlynydd Gwyddonaiaeth Ffes 2)
  • Mr Dafydd Charles
  • Miss Mattie Evans
  • Mrs Julia Liebeschuetz

Uned 1 – Bioleg 1: Addasiad, esblygiad a chynhaliaeth y corff (Asesiad – papur ysgrifenedig 1 awr) –

 

Uned 4 – Asesiad Dan Reolaeth: Ymchwiliad (Asesiad – asesiad dan reolaeth)

Uned 2 – Bioleg 2: Celloedd a metabolaeth, treuliad a resbiradaeth, bioamrywiaeth (Asesiad – papur ysgrifenedig 1 awr)

Uned 3 – Bioleg 3: Cludo mewn planhigion ac anifeiliaid, homeostasis, micro-organebau a chlefyd (Asesiad – papur ysgrifenedig 1 awr)

  • Uned 1 (BY1) 20% – Biocemeg Sylfaenol a Threfniadaeth Celloedd (Asesu – Arholiad)
  • Uned 2 (BY2) 20% – Bioamrywiaeth a Ffisioleg Systemau’r Corff  (Asesu – Arholiad)

Pecyn Adolygu AS – Bioleg

  • Uned 4 (BY4) 20% – Metabolaeth, Microbioleg a Homeostasis (Asesiad – arholiad)
  • Uned 5 (BY5) 20% – Amgylchedd, Geneteg ac Esblygiad (Asesiad – arholiad)
  • Uned 6 (BY6) 10% – Asesiad Ymarferol (Asesiad – asesiad mewnol – dros 3 mis)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr