Cemeg

Pam astudio Cemeg?

 • Mae astudio Cemeg Safon Uwch yn adeiladu ar yr elfennau Cemegol a gyflwynir yn y cwrs Gwyddoniaeth TGAU.
 • Mae Cemeg yn bwnc sydd yn llawn hud ac mae’r maes llafur yn ceisio arddangos pwysigrwydd a pherthnasedd Cemeg i’n bywydau.
 • Er mwyn mynd ymlaen i astudio Cemeg mewn sefydliad Addysg Uwch.
 • Er mwyn derbyn gwybodaeth gefndirol o Gemeg ar gyfer astudio maes gwyddonol arall.
 • Mae strwythur mydylol y cwrs wedi gwneud y trosglwyddo o TGAU i Lefel A yn llawer haws.
 • Mae llwyddiant yn yr arholiad Safon Uwch yn hanfodol ar gyfer mynediad i’r Brifysgol i astudio Cemeg, Peirianneg Gemegol, Meddygaeth, Deintyddiaeth, Fferylliaeth, Gwyddorau Bioleg a Biocemeg. Mae cymhwyster mewn Cemeg AS yn hynod o fanteisiol wrth astudio neu os am Amaethyddiaeth, Daeareg neu Wyddoniaeth Deunyddiau. Caiff ei werthfawrogi hefyd gan diwtoriaid derbyn mewn llawer o bynciau eraill, gan gynnwys y Gyfraith, oherwydd ei ddisgyblaeth resymegol.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mrs Nerys Stephens
 • Dr Tony Vobe

Uned 1 – Cemeg 1: Y Ddaear a’i hadnoddau (Asesiad – papur ysgrifenedig 1 awr)

Uned 4 – Asesiad Dan Reolaeth Gwyddoniaeth: Ymchwiliad (Asesiad – asesiad dan reolaeth)

Uned 2 – Cemeg 2: Atomau, bondio a newid cemegol (Asesiad – papur ysgrifenedig 1 awr)

Uned 3 – Cemeg 3: Y diwydiant cemegol a dadansoddi (Asesiad – papur ysgrifenedig 1 awr)

 • Uned 1 (CH1) 20% – Iaith Cemeg, Adeiledd Mater ac Adweithiau Syml (Asesu – Arholiad)
 • Uned 2 (CH2) 20% – Egni, Cyfradd a Chemeg Cyfansoddion Carbon (Asesu – Arholiad)

Pecyn Adolygu AS: Cemeg

 • Uned 4 (CH4) 20% – Sbectrosgopeg a Chemeg Organig (Asesiad – arholiad)
 • Uned 5 (CH5) 20% – Cemeg Ffisegol ac Anorganig (Asesiad – arholiad)
 • Uned 6 (CH6) 10% – Asesiad Ymarferol sy’n cynnwys 2 ymarfer (Asesiad – asesiad mewnol)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr