Ffiseg

Pam astudio Ffiseg?

 • Ffiseg yw’r ymgais i ddeall natur y byd yr ydym yn byw ynddo, ac y mae wedi rhoi golwg newydd i ni ar y modd y mae’r bydysawd yn gweithio. Mae mecaneg cwantwm, perthnasedd, ffiseg gronynnau, theori caos, seryddiaeth a gwyddor y gofod i gyd wedi chwyldroi ein ffordd o edrych ar y byd, ac maen nhw’n destunau ymchwil newydd ac anturus.
 • Mae cyfuno Ffiseg gyda chyrsiau fel Cemeg, Bioleg, Mathemateg, Electroneg, Dylunio a Thechnoleg neu Ieithoedd yn cynnig cyfuniad gwerthfawr ar gyfer ystod eang o yrfaoedd – Peirianyddiaeth, Electroneg, Meddygaeth, Diwydiant Awyrofod, Diwydiant Cyfathrebu, Trydanwr, Meterolegydd, Pensaer a chyrsiau prifysgol.
 • Bydd angen i’r myfyrwyr gael diddordeb byw mewn Ffiseg a’r gallu i weithio’n galed ac yn annibynnol. Bydd angen o leiaf gradd B mewn Mathemateg, Gwyddoniaeth Ddwbl a/neu Ffiseg. Mae lefel A Mathemateg yn gallu bod yn ddefnyddiol ond NID yw’n angenrheidiol.
 • Mae cymhwyster mewn Ffiseg yn beth prin. Dengys allu i feddwl yn rhesymegol ac i ddatrys problemau.
DSCN6165_opt

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mrs Nerys Howells
 • Miss Robyn Hickling
 • Ms Julia Liebeschuetz

Uned 1 – Ffiseg 1: Egni, pelydriad a’r Bydysawd (Asesu – papur ysgrifenedig 1 awr)

 

Uned 4 – Asesiad dan Reolaeth Gwyddoniaeth: Ymchwilio (Asesu – asesiad dan reolaeth)

Uned 2 – Ffiseg 2: Trydan, grymoedd a ffiseg niwclear (Asesu – papur ysgrifenedig 1 awr)

Uned 3 – Ffiseg 3: Electromagneteg, tonnau, damcaniaeth ginetig a niwcliosynthesis (Asesu – papur ysgrifenedig 1 awr)

Mae’r adran yn cynnig cyfleuster ychwanegol mewn Seryddiaeth hefyd.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Dr Tony Vobe.

 • Uned 1 (G481) 15% – Mudiant, Egni a  Mater  (Asesu – Arholiad)
 • Uned 2 (G482) 25% – Trydan a Golau (Asesu – Arholiad)

Pecyn Adolygu AS – Ffiseg

 • Uned 4 (G484) 15% – Y Byd Newtonaidd Momentwm, Osgiliadau a Ffiseg Thermol (Asesu – arholiad)
 • Uned 5 (G485) 25% – Meysydd, Gronynnau a Ffiniau Ffiseg (Asesu – arholiad)
 • Uned 6 (G486) 10% – Sgiliau Ymarferol mewn Ffiseg 2 (Asesu – asesiad mewnol)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr