Gwyddoniaeth CA3

Croeso i’r adran,

Rydym yn adran eang a llwyddiannus iawn. Ein nod yw datblygu diddordeb a brwdfrydedd am wyddoniaeth ac i alluogi bod disgyblion yn ennill sgiliau gwyddonol, gwybodaeth a dealltwriaeth.

Bydd angen y deunydd canlynol ar eich plentyn ar gyfer pob gwers gwyddoniaeth:
•    Beiro
•    Pensiliau/pensiliau lliw
•    Rwber
•    Pren mesur
•    Hogwr
•    Cyfrifiannell

Adnoddau 

Mae’r adran gwyddoniaeth yn adran boblogaidd iawn yn yr ysgol ac mae’r athrawon yn rhoi pob cyfle i’r disgyblion defnyddio’r amrywiaeth o offer sydd ar gael yn ystod eu gwersi ymarferol.

IMG_1753_opt

Gwybodaeth Ychwanegol

  • Dr Tony Vobe (Pennaeth Adran)
  • Miss Robyn Hickling (2il yn yr adran a Pennaeth Ffiseg)
  • Mrs Nerys Stephens
  • Mrs Nerys Howells
  • Mr Tim Jenkins
  • Miss Mattie Evans
  • Mrs Julia Liebeschuetz

•    Cyflwyniad i wyddoniaeth
•    ‘Spaceship Earth’
•    Troi’n wyrdd

•    Egni am fywyd
•    Materion meddygol

•    Gwyddoniaeth chwaraeon
•    Edrych am gliwiau

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr