CACHE

Mae’r cwrs Lefel 3 yma’n cwrs 2 blynedd sy’n seiliedig ar waith cwrs ac 1 arholiad ym mlwyddyn 12. Gall disgyblion sy’n cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus chwilio am waith mewn addysg, nyrsio neu ardaloedd eraill o Addysg Uwch yn ol gofynion mynediad y coleg neu’r brifysgol.

Esiamplau o swyddi posib: Cynorthwyydd Meithrinfa, Arweinydd sefydliad cyn-ysgol, Arweinydd Grwp chwarae, Cynorthwyydd Anghenion Addysg Arbennig.

Gwybodaeth Ychwanegol

 • Mrs Delyth Hallows
 • Mrs Nerys Morgan

Tystysgrif Lefel 2 mewn Gofal ac Addysg Plant (CACHE)

Mae’r cymhwyster hwn yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gweithio dan oruchwyliaeth gyda phlant a’u teuluoedd mewn amrywiaeth o leoliadau o fewn sefydliadau Gofal Plant. Drwy’r cymwysterau hyn, disgwylir i fyfyrwyr gyfranogi mewn arfer proffesiynol mewn amrywiaeth o leoliadau er mwyn rhoi’r hyn a ddysgwyd ar waith mewn amgylchedd ymarferol.

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus, gallwch fynd ymlaen i astudio cyrsiau lefel uwch neu gallwch fynd ymlaen i weithio fel cynorthwywraig Feithrin mewn ysgol, Meithrinfa Ddydd neu Gylch Meithrin.

Cynnwys y cwrs:

Mae’r cwrs yn edrych ar wahanol agweddau o Ofal Plant. Byddwch yn astudio unedau sy’n cynnwys y canlynol:

 • Cyflwyniad i weithio gyda phlant
 • Datblygiad plant
 • Amgylchedd iach a diogel ar gyfer plant
 • Plant a chwarae
 • Sgiliau proffesiynol a chyfathrebu o fewn gofal ac addysg plant

Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys cyfnod o brofiad gwaith mewn sefydliad Gofal ac Addysg Plant

Cyfnod Chwarae Plentyn, Dysgu a Ddatblygiad

Mae’r cwr Lefel 3 yma’n cwrs 2 blynedd sy’n seiliedig ar waith cwrs ac 1 arholiad ym mlwyddyn 12. Gall disgyblion sy’n cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus chwilio am waith mewn addysg, nyrsio neu ardaloedd eraill o Addysg Uwch yn ol gofynion mynediad y coleg neu’r brifysgol.

Esiamplau o swyddi posib: Cynorthwyydd Meithrinfa, Arweinydd sefydliad cyn-ysgol, Arweinydd Grwp chwarae, Cynorthwyydd Anghenion Addysg Arbennig.

Cynnwys y Cwrs?

Mae’r cwrs yn annog disgyblion i ddatblgu gwybodaeth a delltwriaeth o’r sector blynyddoedd cynnar. Y nod yw, dylai’r cwrs ymgysylltu a disgyblion a darparu cyfleoedd dysgu ac addysgu ysgogol, sy’n galluogi’r disgyblion i ennill y gwybodaeth a’r sgiliau hanfodol er mwyn parhau i’r cam nesaf o addysg neu gwaith.

Strwythur y Cwrs

 • Uned 1 – Datblygiad Plentyn
 • Uned 2 – Chwarae ac Addysg
 • Uned 3 – Cwrdd ag anghenion Iechyd Ffisegol Plant (opsiynol)
 • Uned 4 – Iechyd a Gofal yn y Cyfnod Blynyddoedd Cynnar
 • Uned 8 – Diogelu yn y Blynyddoedd Cynnar
 • Uned 9 – Arsylwi, Assesu a Chynllunio

Fel rhan o’r cymhwyster, bydd rhaid i’r disgyblion gwneud 50 awr o Brofiad Gwaith

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr