Dogfennau a Diogelu

Dogfennau Pwysig

Dyma gasgliad o ddogfennau polisi sy’n berthnasol i’r ysgol. Cedwir yr hawl i newid y dogfennau yma ar unrhyw adeg.
Mae’r Fframwaith yn nodi’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i lwyddo mewn byd cynyddol ddigidol.
Gwybodaeth am Gwricwlwm Newydd Cymru.

Siarter Iaith – Cymreictod

Dyma dargedau’r ysgol am y flwyddyn :-

  1. Dysgu am Gymru
  2. Codi ymnwybyddiaeth o gerddoriaeth Gymraeg
  3. Gweithgareddau cymraeg I annog y plant  I siarad yr iaith
  4. Gweithgareddau TGCH trwy gyfrwng y Gymraeg
Pwyllgor Cymreictod Ysgol Bro Pedr 2019-2020

Amddiffyn Plant

Pwyllgor Lles

Pwyllgor Lles Ysgol Bro Pedr 2019-2020

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr