Corff Llywodraethol

Aelodau’r Corff Llywodraethol 2019-2020

Cadeirydd: Y Cyng. Ivor Williams

Is-Gadeirydd: Mrs Elaine Davies


Cynrychiolwyr yr Awdurdod

Mr Stephen Cooper

Y Cyng. Odwyn Davies

Y Cyng. Hag Harris

Y Cyng. Ivor Williams

Y Cyng. Euros Davies

Llywodraethwyr Cymunedol

Mr Justin Davies

Mrs Elaine Davies

Mrs Elen Page

Mrs Rhian Haf Evans

Y Cyng. Selwyn Walters

Staff Lywodraethwr 

Mrs A Herbert

Rhiant Lywodraethwyr

Mr Paul Clark

Mrs Ffion Davies

Y Cyng. Emma Wood

Mrs Sarah Williams

Athro Lywodraethwyr

Mr Geraint Thomas

Mr Aled Rumble

Pennaeth Lywodraethwr

Mrs Jane Wyn

Prosbectws Iau

Prosbectws Hŷn

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr