Corff Llywodraethol

Aelodau’r Corff Llywodraethol 2015 – 2016

Cadeirydd: Mrs Rh H Evans

Is-Gadeirydd: Mrs E T Jones


Cynrychiolwyr yr Awdurdod

Y Cyng. J I Williams, Y Cyng. R G Harris, Y Cyng. J T O Davies, Mr B Jones, Y Cyng. E Davies

Llywodraethwyr Cymunedol

Mrs A C Jones, Mr G Tobias, Y Cyng. S J Walters, Mrs Rh H Evans

Staff Lywodraethwr 

Mrs A Herbert

Rhiant Lywodraethwyr

Mrs B V Munster, Mr P Clarke, Mrs E T Jones, Mrs S Williams, Mrs E W Jones, Mr A M Williams

Athro Lywodraethwyr

Mr T K Jenkins, Mr G Thomas

Pennaeth Lywodraethwr

Mrs Jane Wyn

Prosbectws Iau

Prosbectws Hŷn

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr