Staff

Tîm Rheoli

Prifathro

Mrs Jane Wyn

Dirprwy Bennaeth

Mr Dafydd Charles 

Pennaethiaid Cynorthwyol

Mrs Bethan Payne

Mr Deiniol Williams

Pwy i gysylltu – rhestr o wahanol bobl i gysylltu â nhw ar gyfer trafod testunau amrywiol

clawr iau
clawr hyn

Pennaeth Ffês 1 (Meithrin – Bl.4) – Llinos Jones

Pennaeth Ffês Ganol (Bl.5 – 8) – Heulyn Roderick


Dosbarthiadau:

Meithrin – Emma Jones (Arweinydd Adran Dan 5)

Derbyn – Natalie Jones (Cyflenwad mamolaeth Rhian Davies)

1 Teifi – Nia Young (Arweinydd Ardal Bl.1&2)

1 Dewi – Amanda Jones

2 Aeron – Rhiannon Lewis

2 Dwynwen – Wenna Howard

3/4 Dulas – Nia Costello (Cyflenwad mamolaeth Kevin Jones)

3 Branwen – Nerys Evans (Cyflenwad mamolaeth Amanda Jones)

4/5 Creuddyn – Iona Roberts a Geraint Thomas

4/5 Brân – Wyn John

6 Grannell – Eryl Jones

5/6 Arthur – Michael Lloyd Davies

Blwyddyn 5 Brân a Grannell (dros-dro) – Anya Turner


SENCO – Bethan Payne

SENCO Cynorthwyol – Ann Herbert

Saesneg fel Iaith Ychwanegol – Mrs Anya Hill

Athro Ystafell Cefnogi ac Amddiffyn Plant  Hawys Evans

Dawns – Sally Saunders

Uwch Swyddog Gweinyddol – Mrs Eirlys Rees

Ysgrifenyddes – Mrs Mareth Lewis

Cynorthwydd Gweinyddol – Mrs Sharon Thomas

Swyddog Data – Miss Meirianwen Jones-Williams

Llyfrgellydd – Miss Heini Thomas

Rheolwr Safle – Mr Matthew Rees

Gofalwr – Mr Barrie Hughes

Technegydd (Gwyddoniaeth) – Mrs Gill Cropley

Technegydd (DT) – Mrs Karen Richards

Cogyddes â Gofal – Mrs Linda Davies

Glanhawr â Gofal – Mr Geraint Jones

Casglwraig Arian Cinio – Ms Liz Edwards

Pennaeth Ffês 3 (Bl 9-11) – Mrs Nerys Stephens

Pennaeth Ffês 4 (Bl 12/13) – Mrs Edwina Rees

Penaethiaid Cynnydd – Bl12 Mrs Nerys Howells, Bl 9/10 Mrs Nerys Rees, Bl 7 Mrs Rhian Morris, Bl 8/9 Mr Gary Morgan


Adrannau

Cymraeg

Mrs Hedydd Thomas (Pennaeth Adran)

Mrs Edwina Rees, Miss Hedydd Jones, Miss Lisa Hughes & Mrs Cerys Potter-Jones

Saesneg

Mrs Lowri Tomlin (Pennaeth Adran)

Mrs Carys Phillips, Mr Mark Rees & Mrs Anna Williams

Mathemateg

Mrs Enfys Powell  (Pennaeth Adran)

Miss Melanie Hands, Mr Dylan Jones & Mrs Rhian Morris

Gwyddoniaeth

Dr Tony Vobe (Pennaeth Adran)

Miss Robyn Hickling (Ffiseg), Mr Dafydd Charles (Bioleg), Mrs Nerys Stephens (Cemeg), Mrs Julia Liebeschuetz (Gwyddoniaeth), Ms Nerys Howells (Ffiseg)

Technoleg Gwybodaeth

Mr Emyr Morgan (Pennaeth Adran)

Technoleg

Mr Roland Griffiths (Pennaeth Adran),

Mr Aled Dafis, Mrs Heledd Dafis, Miss Nerys Douch, Mrs Haf Meredith

Creadigol

Mrs Wendy Thomas (Pennaeth Celf & Dylunio)

Miss Heledd Bessant (Pennaeth Cerdd)

Mr Gary Morgan (Pennaeth Addysg Gorfforol)

Mrs Nerys Rees (Addysg Gorfforol)

Dyniaethau

Miss Geinor Jones (Pennaeth Daearyddiaeth)

 Mr Aled Rumble (Pennaeth Hanes)

Mrs Cerys Potter-Jones (Hanes), Mr Deiniol Williams (Hanes)

Mrs Emma Hall (Pennaeth Addysg Grefyddol)

Mrs Siân Jones (Addysg Grefyddol)

Ieithoedd Modern

Mrs Geinor Cuvillier (Pennaeth Adran)

Miss Lisa Hughes (Ffrangeg)

Galwedigaethol

AJJ (Cyd-lynydd)

Mrs Delyth Hallows (CACHE), Miss Sian Jones (Gyrfaoedd)

Addysg Arbennig

Mrs Bethan Payne (SENCO)

Ms Clare Taylor (Pennaeth Canolfan y Bont)

Mrs Anya Hill (Cyd-lynydd SIY), Linda Cutler, Lisa Hughes a Agnieszka Michalska (Cynorthwywyr SIY)

Pennaeth Llythrennedd – Mrs Carys Phillips

Pennaeth Rhifedd – Miss Rhian Wyn

Cynorthwywyr Meithrin

Sandra Davies, Sarah Davies a Rose Howells-Rowcliffe

Cynorthwywyr Cynnal Dysgu (Ysgol Iau)

Amanda Jones, Anita Evans, Carol Benjamin, Carol Davies, Caroline Evans, Donna Davies, Eleri Jones, Nia Morgan, Phyllis Davies, Rhiannon Jones-Williams, Sandra Jones, Shirin Thomas a Stephanie Nash

Cynorthwywyr Ystafell Gynnal (Ysgol Iau)

Wendy Coombs a Shân Evans


Cynorthwywyr Dysgu (Ysgol Hŷn)

Anita Jacob, Ann Griffiths, Ann Herbert, Carys Rees, Eleri Hughes, Jackie Davies, Julie Davies, Karen Bulman, Lorain Daniel, Mair Botwood, Nerys Morgan, Nicola Morris, Wendy Clarke, Dawn Evans a Debbie Clark

Cynorthwywyr Cynnal Dysgu (Ysgol Hŷn)

Alison Boshier, Amy Edgell, Hayley Tipples, Helen Roberts, Josie Jones, Viv Bowen, Linda Davies, Rhian Thomas, Mandy Simmonds, Maria Thomas, Nia Rowcliffe, Shân Cooper, Stephanie James a Tamara Konig

Cydlynwyr Hafan ac Encil (Ysgol Hŷn)

Suzie Davies

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr