Sectorau ac Adrannau

Ysgol Iau – Uned dan 5
Ysgol Iau – Blynyddoedd 3-6
Addysg Ychwanegol
Dyniaethau

Gwyddoniaeth a Thechnoleg

Iechyd a Lles
Ieithoedd a Chyfathrebu

Mathemateg a Rhifedd