EISTEDDFOD 2017 – Canlyniadau/Results!

Bydd canlyniadau yn ymddangos yma trwy gydol y dydd wrth i ni eu dderbyn/Results will appear here throughout the day as we receive them

Y Sgor Terfynol / Final Scores

1af/st – TEIFI = 616 (o bwyntiau/points)

2il/nd – DULAS =  417 (o bwyntiau/points)

3ydd/rd – CREUDDYN = 369 (o bwyntiau/points)

Lluniau/Photos

CYSTADLAETHAU LLWYFAN / STAGE COMPETITIONS

Grŵp Pop Agored/Pop Group

 • 1af/st – Creuddyn
 • 2il/nd – Teifi
 • 3ydd/rd – Dulas

Unawd Offerynnol Hŷn/Senior Instrumental Solo

 • 1af/st – Nest Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Aoife Wooding (TEIFI)

Dawns (agored)/Dance (open competition)

 • 1af/st – Dulas
 • 2il/nd – Teifi & Creuddyn

Stori a Sain/Story and Sound

 • 1af/st – TEIFI
 • 2il/nd – CREUDDYN
 • 3ydd/rd – DULAS

Dawns (agored)/Dance (open competition)

 • 1af/st – Dulas
 • 2il/nd – Teifi & Creuddyn

Unawd Merched Ieuaf/ Juniors Girls’ Solo

 • 1af/1st- Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/2nd- Hanna Davies (CREUDDYN)
 • 3ydd/3rd- Nia Morgan (CREUDDYN) and Sioned Davies (TEIFI)

Llefaru Cymraeg Ieuaf/ Welsh Junior Reciting

 • 1af/1st- Elan Jones (TEIFI)
 • 2ai/2nd- Lois Jones (CREUDDYN)
 • 3ydd/3rd- Beca Jenkins (TEIFI)

Unawd Bechgyn Ieuaf/Junior Boys’ Reciting

 • 1af/st – Harvey (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Guto Eddsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Meirion Lloyd (DULAS) & Scott Griffiths  (TEIFI)

Adrodd Hyn/Senior Reciting

 • 1af/st – Nest Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Briallt Williams (DULAS)
 • 3ydd/rd – Iwan Evans (CREUDDYN)

Meimio/ Mimes

 • 1af/st- DULAS
 • 2il/nd- TEIFI
 • 3ydd/rd- CREDDYN

Unawd Bechgyn Hynaf/ Senior Boys’ Solo

 • 1af/st- Meirion T. (DULAS)
 • 2ail/nd- Twm E. (TEIFI)
 • 3ydd/rd- Morgan C. (CREUDYN)

Cadair/Chair

 • 1af/st – Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 2il/nd – Nest Jenkins (DULAS)
 • 3ydd/rd – Nest Jenkins (DULAS)

Sgets/Sketch

 • 1af/st -TEIFI
 • 2il/nd – DULAS
 • 3ydd/rd – CREUDDYN

Parti Merched/Girls’ Choir

 • 1st/st – CREUDDYN
 • 2il/nd – TEIFI
 • 3ydd/rd – DULAS

Parti Bechgyn/ Boys’ Choir

 • 1af/st – CREUDDYN
 • 2il/nd – DULAS
 • 3ydd/rd – TEIFI

Cor/Choir

 • 1af/st – DULAS
 • 2il/nd – TEIFI
 • 3ydd/rd – CREUDDYN

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Iechyd a Gofal (Bl.10-13)/Health and Social Care (Yr.10-13)

 • 1af/st – ‘Pluen’ – Anna Davies (TEIFI)
 • 2il/nd –  ‘Sketch’ – Manon Williams (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Pînafal’ – Alpha Evans (TEIFI)

Dylunio a Thechnoleg/Design and Technology

Bl/Yr. 7-8

 • 1af/st – Daniel Hughes (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Joanna Herkiet (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – /

Bl/Yr. 9

 • 1af/st – Hanna Davies (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Eira 9Non (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Melody 9S (CREUDDYN)

Bl/Yr. 10&11

 • 1af/st – Cerys Pollock (DULAS)
 • 2il/nd – Sara Jarman (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Mari Elen (CREUDDYN)

Bl/Yr. 12&13

 • 1af/st – Iwan Evans (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Alwyn Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Ifan Davies (DULAS)

Bl/Yr. 7-9 (‘CAD’)

 • 1af/st – ‘LLMWI’ 9Steffan (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Doo dee daa’ 9Steffan (Teifi)
 • 3ydd/rd – /

Bl/Yr. 10-13 (‘CAD’)

 • 1af/st – Alwyn Evans (TEIFI)
 • 2il/nd – Iwan Evans (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Teon Rees (CREUDDYN)

Canlyniad Gymnasteg/Gymnastics Results

Bechgyn Bl. 7-9/Yr. 7-9 Boys

 • 1af/st – Filip Poczatek (TEIFI)
 • 2il/nd – Guto Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Elwyn Carrington (DULAS)

Merched Bl. 7-9/Yr. 7-9 Girls

 • 1af/st – Lauren Hill (TEIFI)
 • 2il/nd – Alisha Teasdale (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Lois Jones (CREUDDYN)

Bechgyn Bl. 10-13/Yr. 10-13 Boys

 • 1af/st – Idris Lloyd (DULAS)
 • 2il/nd – Iwan Evans (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Twm Ebbsworth (TEIFI)

Merched Bl. 10-13/Yr. 10-13 Girls

 • 1af/st – Heledd Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Mari Lewis (DULAS)
 • 3ydd/rd – Gwenllian Jenkins (DULAS)

Limrig/Limerick – beirniadaeth gan Hedydd Jones a Gwawr Ladd

Limrig Cymraeg/Welsh Limerick

 • 1af/st – ‘Afal’ Hanna James bl/yr.12 (CREUDDYN)
 • 2il/nd – ‘Di-fflam’ Ffion Evans bl/yr.12 (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Pluen’ Anna Davies bl/yr.12 (TEIFI)

 Limrig Saesneg/English Limerick

 • 1af/st – Carie Collom (DULAS)
 • 2il/nd – Gethin Bevan (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Nathan Plant (DULAS)

Busnes/Business

Bl/Yr.10&11

 • 1af/st – Sioned 10Pedr (DULAS)
 • 2il/nd – Rebecca Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Nia Evans (DULAS)

Bl/Yr.12

 • 1af/st – Kayla (DULAS)
 • 2il/nd – Shaun Morgan (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Ifan John Davies (DULAS)

Teithio a Thwristiaeth/Travel and Tourism

Bl/Yr.10-13

 • 1af/st – Tamzin Cambridge (TEIFI)
 • 2il/nd – Manon Williams (DULAS)
 • 3ydd/rd – Ffion Evans (DULAS)

Thema/Theme (Cornerstones)

Bl/Yr.7

 • 1af/st – Catrin Daniel 7P (TEIFI)
 • 2il/nd – Ffion Thomas 7N (?????)
 • 3ydd/rd – Maria Thorley 7N (???????)

Brawddeg/Scentence – Beirniadaeth gan Edwina Rees

 • 1af/st – Owain fab Marro (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Hicin a Siencin a Siac (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Oren (DULAS)

Cyngor yr Ysgol (agored)/School Council (open competition)

 • 1af/st – Manon Williams (DULAS)
 • 2il/nd – Jodie Evans 7D (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Elan Jones 9D (TEIFI)

Gyrfaoedd (agored)/Careers (open competition)

 • 1af/st – ‘Lips’ (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Anna Davies (TEIFI)

Addysg Grefyddol/Religious Studies

Bl/Yr.7

 • 1af/st – Lisa Jenkins (TEIFI)
 • 2il/nd – Jodie Evans (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Daisy Stamp (DULAS)

Bl/Yr.8

 • 1af/st – ‘Mary Berry’ (CREUDDYN)
 • 2il/nd – ‘I’m Not Sure Yet’ 8G (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Chicken Pie’ 8S (TEIFI)

Bl/Yr.9

 • 1af/st – ‘Cymraes’ Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Elŵn’ (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Ceffyl Blaen’ (DULAS)

Bl/Yr.10&11

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2il/nd – Emma Herbert (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Cari Jones (TEIFI)

Bl/Yr.12-13

 • 1af/st – Alpha Evans (TEIFI)
 • 2il/nd – Hanna James (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Briallt Williams (DULAS)

Technoleg Gwybodaeth/Information Technology

Bl/Yr.7-9

 • 1af/st – ‘Statue of Liberty’ (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Abby 7N ‘Jaffacake’ (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Mererid 9S ‘zookeeper’ (DULAS)

Rhyddiaith Cymraeg/ Welsh Prose

BL7/ YR7:

 • 1af/st – ‘Stwr’ – Sara Thomas 7P – (DULAS)
 • 2af/nd – ‘Cockroach’ – Emily Roach 7N – (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Alaw Mai’ – Alaw Jones 7P – (DULAS)

Cystadleuaeth o safon uchel iawn/Fantastic work!

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – ‘Kim Kardashian’ – Dliwia Taisner – 8P – (CREUDDYN)
 • 2af/nd – ‘Llew’ – Sioned Fflur – 8D – (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Cymro am byth’ – Guto Ebbsworth – 8P – (TEIFI)

Safon uchel, eto/Again – Fantastic work!

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – ‘Aceb’ – Beca Roberts – 9N – (TEIFI)
 • 2af/nd – ‘Cymraes’ – Elan Jones – 9D – (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Poppy’ – Lauren Hill – 9D – (TEIFI)

BL 10 + 11:

 • 1af/st – ‘Tash’ – Mari Elen Lewis – 11P – (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Lucy Hill – 10 – (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Lisa Evans – 10 – (TEIFI)

BL 12 + 13

 • 1af/st – Nest Jenkins – (DULAS)
 • 2af/nd – ‘Hicin Siencyn a Siac’ – Alwyn Evans – (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Afal’ – Hana James – (CREUDDYN)

Ffrangeg/French

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Amy Lloyd (CREUDDYN) & Scott Cambridge (TEIFI)
 • 2af/nd – Emilia Czekanska (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Laura Jones (DULAS)

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Skye Davies (DULAS)
 • 2af/nd – Guto Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Catrin Jones (CREUDDYN)

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2af/nd – Gwion Payne (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Sophie Jones & Scott Evans (TEIFI)

BL 10:

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2af/nd – Gethin Bevan (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Rika Zinn (TEIFI)

BL 11

 • 1af/st – Grace Page (DULAS) & Aoife Wooding (TEIFI)
 • 2af/nd – Anis Rahman (DULAS)
 • 3ydd/rd – Tasnim Rosdi (CREUDDYN)

Cymraeg Ail-iaith/Welsh Learners

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Austin Thomas (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Laura Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Daniel Farr (TEIFI)

BL 8&9/ YR 8&9:

 • 1af/st – Leigh Davies (TEIFI)
 • 2af/nd – Filip Poczatek (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Aisvarya Sridar (CREUDDYN)

BL 10&11/ YR 10&11:

 • 1af/st – Theo Teasdale (TEIFI)
 • 2af/nd – Natalia Trybula (DULAS)
 • 3ydd/rd – Jennifer Hoh (CREUDDYN)

Rhyddiaith Saesneg/ English Prose

BL7/ YR7:

 • 1af/st – Austin Thomas (CREUDDYN)
 • 2af/nd – Laura Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Amy Lloyd (CREUDDYN)

BL 8/ YR 8:

 • 1af/st – Al Attala
 • 2af/nd – ‘Taran’ (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – ‘Luke’

BL 9/ YR 9:

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2af/nd – Leigh Davies (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Rosie Nasr-Butler (DULAS)

BL 10 + 11:

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2af/nd – Emma Herbert (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Emma Herbert (TEIFI)

BL 12 + 13

 • 1af/st – Alpha Evans (TEIFI)
 • 2af/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – /

Bl 10-13 (Newyddiaduraeth)/Yr 10-13 (Journalism)

 • 1af/st – Cyffin Thomas (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Alpha Evans (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Tamzin Cambridge (TEIFI)

Sgiliau Bywyd/Life Skills

CA3/KS3

 • 1af/st – Leon Deane (TEIFI)
 • 2il/nd – Anthony Billington (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Holly Gravett-Medill (DULAS)

CA4/KS4

 • 1af/st – Jack O’Sullivan
 • 2il/nd – Kian Harris (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Daniel Sidford (TEIFI)

Sgiliau Bywyd-‘Meic Agored’/Life Skills-‘Open Mic’

Glyn Jones – canu Sosban Fach/Singing Sosban Fach

Daniel Sidford – canu Sosban Fach/Singing Sosban Fach

Anthony Billington – Trwmped/Trumpet

Nathan Jones – Cornet

Barddoniaeth Saesneg/English Poetry

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Lisa Jenkins (TEIFI)
 • 2il/nd – Laura Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Mili Bonning (DULAS)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Mali (DULAS)
 • 2il/nd – Ellie Thomas (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Guto Ebbsworth (TEIFI

Bl/Yr 9

 • 1af/st – ‘Staliwn’ 9D (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Lowri Aur Davies (CREUDDYN)

Mathemateg

Bl/Yr 7+8

 • 1af/st – Jodie Evans (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Dewi Dudley (DULAS)
 • 3ydd/rd – Alex (CREUDDYN)

Bl/Yr 9+10

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Emma Herbert + Lucy Hill (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Nathan Plant (DULAS) Jodie Humphreys + Leighton Rowlands (CREUDDYN)

Bl/Yr 11-13

Safon Uchel Iawn!/Very High Standard

 • 1af/st – Ben Biddulph (DULAS) Rhys Davies, Rebeca James, Charlie Roper (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Kai Mansfield (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Alwyn Evans a ‘Moon’ (TEIFI)

Celf/Art

Bl/Yr 7-9 Gwaith Lluniadu 2D/2D Drawing

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Pwdin’ (DULAS)
 • 3ydd/3rd – Austin Thomas (CREUDDYN) ‘Felix the badger’ (TEIFI)

Bl/Yr 7-9 Gwaith 3D/3D Work

 • 1af/st – ‘Molly’ Jessica Mcdonagh (DULAS)

Bl/Yr 7-9 Lluniadu/Collage

 • 1af/st ‘Ruby’ (TEIFI)
 • 2il/nd – ‘Get me Out of Here’ (DULAS)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st Emma Herbert (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Manon Williams (DULAS)
 • 2il/nd – Manon Williams (DULAS)

Hanes/History

Bl.8

 • 1af/st – Steffan Griffiths (TEIFI)
 • 2il/nd – Guto Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Wiktoria (DULAS) & Joanna (CREUDDYN)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Gwion Payne (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Aaron McKay (CREUDDYN)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Lucy Hill (TEIFI)
 • 2il/nd – Emma Herbert (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Emma Herbert (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Morgan Lewis (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Anna Davies (TEIFI)

Gwyddoniaeth/Science

Bl/Yr 7-9

 • 1af/st – Beca Jenkins (TEIFI)
 • 2il/nd – Ellie Thomas (TEIFI)
 • 3ydd/rd – ‘Daffodil’ (DULAS)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Grace & Cerys (DULAS)
 • 2il/nd – Eddie (CREUDDYN) & Deiniol (DULAS)
 • 3ydd/rd – Lois & Aoife (TEIFI)

Bl/Yr 12 & 13

 • 1af/st – Robert Jenkins (DULAS)
 • 2il/nd – Charlie Roper (CREUDDYN) & Meirion Thomas & George G. (DULAS)
 • 3ydd/rd – ‘Chicken Slices’ & Ceri Pickett & Jack! (TEIFI), ‘Mad Monkey’ (DULAS), ‘CCH’ (CREUDDYN)

Barddoniaeth Cymraeg /Welsh Poetry

Bl/Yr 7

 • 1af/st – Sion Evans (TEIFI)
 • 2il/nd – Alaw Jones (DULAS)
 • 3ydd/rd – Emily Roach (TEIFI)

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Ellie Thomas (TEIFI)
 • 2il/nd – Lowri Davies (CREUDDYN)
 • 3ydd/rd – Oliwia Taisner (CREUDDYN)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Beca Roberts (TEIFI)
 • 2il/nd –  Elan Jones (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Hanna Davies (CREUDDYN)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Mari Elen Lewis (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Gwenllian Jenkins (DULAS)
 • 3ydd/rd – Lucy Hill (TEIFI)

Daearyddiaeth/ Geography

Bl/Yr 8

 • 1af/st – Lucy, Rowan & Joanna (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Sioned, Hafwen & Lleucu (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Demi & Jessica (DULAS) & Brynmor & Danny (TEIFI)

Bl/Yr 9

 • 1af/st – Lauren, Aoife, Elan & James (TEIFI)
 • 2il/nd – Jac, Mared, Beca & Jordan (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Eiera, Cloey, Manon & Elin (CREUDDYN)

Bl/Yr 10&11

 • 1af/st – Eleri, Maddie & Jenny (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Emily, Lucy, Rika & Nia (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Iwan, Iestyn, Osian & Aled (TEIFI)

Bl/Yr 12&13

 • 1af/st – Jac J, Iwan, Sion & Moc (CREUDDYN)
 • 2il/nd – Joseff, Ffion, Caryl & Rhiannon (DULAS)
 • 3ydd/rd – Isabel, Callum & Kai (TEIFI)

Pwyllgor Eco/Eco Council

 • 1af/st – Elan Jones (TEIFI)
 • 2il/nd – Twm Ebbsworth (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Briallt Williams (DULAS)

Llyfrgell/Library

 • 1af/st – Rosie Nasr-Butler (DULAS)
 • 2il/nd – Leigh Davies (TEIFI)
 • 3ydd/rd – Daniel Farr (TEIFI)

Ysgol Bro Pedr

Peterwell Terrace
Lampeter
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-mail: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr