Shotokan Cup

Charlotte Smith

Llongyfarchiadau mawr i Charlotte Smith, a oedd yn cymryd rhan mewn cystadleuaeth karate cenedlaethol y Shotokan Cup, ar ddydd Sadwrn Medi’r 17eg yn Chesterfield. Enillodd fedal efydd unwaith eto am ddod yn drydydd yn y Kumite trwy gydol Prydain gyfan ac roedd yn agos iawn i fynd drwodd yn y Kata hefyd. Da iawn ti Charlotte!

 

 

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr