Sioe “Taith yr Iaith”

Cwmni Mewn Cymeriad yn perfformio’r sioe “Taith yr iaith” yn Ysgol Bro Pedr. Llwyddodd yr actor Llion Williams i ddod â’r hanes yn fyw – arbennig!

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr