Rhestr Cefnogaeth

Dyma fersiwn newydd o Gyfeirlyfr Cefnogaeth Lles Ysgolion Ceredigion. Mae’n cynnwys rhestr gwefannau ac appiau newydd ynghyd a rhestr adnoddau ymarferol i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n berthnasol i COVID 19

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr