“Sports Personality of the Year”

dion

Cipiodd Dion Deacon Jones o flwyddyn 3 tlws “Sports Personality of the Year” Radio Ceredigion yn ddiweddar am ei gyfraniad i fyd pêl-droed wrth iddo chwarae gyda Llambed ac Abertawe. Llongyfarchiadau mawr iddo.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr