Llyfrynnau ‘Starving the Anxiety / Anger Gremlin’ am ddim

Mae llyfrynnau ‘Starving the Anxiety’ ac ‘Anger Gremlin’ ar gael ar ffurf pdfs am ddim. Maen nhw’n lyfrynnau sydd wedi eu hanelu at oedran cynradd ac yn llawn gweithgareddau wedi ei selio ar ‘Cognitive Behavioural Therapy’ (CBT).

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr