Stori Branwen

Mae disgyblion blwyddyn 7 Steffan wedi bod yn cymryd rhan yn y prosiect Ysgolion Creadigol am 7 wythnos ar ddechrau’r flwyddyn, wrth iddynt ddysgu am stori Branwen o’r Mabinogi. Maent wedi gweithio’n hynod o galed gyda’r arbenigwyr, Owain Gwynn a Buddug James-Jones, yn creu sgript a ‘props’ ar gyfer cyflwyno sioe o’r hanes, ynghyd â dysgu i ymladd ar lwyfan. Da iawn chi 7 Steffan-gwaith a pherfformiad arbennig.

Rhowch olwg ar y ffilm ddogfen am eu gwaith caled:

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr