Swydd Goruchwyliwr Amser Cinio – Ysgol Carreg Hirfaen

Mae Ysgol Carreg Hirfaen, Cwmann, yn hysbysebu am Swydd Goruchwyliwr Amser Cinio i weithio 5 diwrnod yr wythnos – rhwng canol dydd a 1.15pm. Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd yna cysylltwch a’r Pennaeth Aled Evans ar 01570 422391.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr