Taith Hanes Gwlad Belg 2017 Belgium History Trip

Mae criw cyfan o ddisgyblion blwyddyn 9 yng Ngwlad Belg ar hyn o bryd ar daith i ddysgu am y Rhyfel Byd Cyntaf. Ar ol daith hir iawn, roedd pawb yn awyddus i ymweld a’r ardal./

A bus full of year 9 pupils are currently in Belgium learning all about the First World War. After a very long journey, they were all excited to do some sightseeing.

Ysgol Bro Pedr

Peterwell Terrace
Lampeter
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-mail: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr