Traws Gwlad Genedlaethol yr Urdd

Trawsgwald Cenedlaethol

Cipiodd Faye Jones, Jessica Mc Kay a Jasmine Jones y 3ydd wobr fel tîm yng nghystadleuaeth Draws Gwlad Genedlaethol yr Urdd yn ddiweddar. Llongyfarchiadau mawr iddynt!

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr