Traws-gwlad yr Urdd

Da iawn i bawb o Fro Pedr a fu’n rhedeg yng nghystadleuaeth Trawsgwlad y sir a llongyfarchiadau arbennig i Liam Regan ar ddod yn ail (yng nghystadleuaeth bechgyn bl.5), Ellie Maie ar ddod yn 4ydd (cystadleuaeth merched bl.4) Leah Regan yn 6ed (cystadleuaeth merched bl.6) a Jake Lewis yn 10fed (cystadleuaeth bechgyn bl.3)

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr