Urdd

Urdd

Mae mudiad yr Urdd a’r gweithgareddau ynghlwm yn hynod o bwysig i ni fel ysgol ac rydym yn annog i’n disgyblion 3-19 i ymaelodi er cael profi amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon, celf a pherfformio yn ogystal â chystadlaethau di-ri. Mae’r ysgol yn annog disgyblion i gystadlu ar y cae chwarae ac ar lwyfannau eisteddfod ac rydym wedi profi nifer o lwyddiannau ar lefel Sirol a Chenedlaethol ar draws ystod o feysydd. Os am fanylion pellach cysylltwch â Mrs Llinos Jones yn y campws cynradd :- l.jones3@bropedr.ceredigion.sch.uk

Gallwch ymuno â’r Urdd drwy ddanfon arian neu siec mewn amlen i’r ysgol at Mrs Llinos Jones neu ymaelodi ar lein drwy fynd i:-

Ymuno | Urdd Gobaith Cymru

Bydd angen ymaelodi yn flynyddol gan wneud hynny yn mis Medi os yn bosibl.

Adran ac Aelwyd yr Urdd

Mae Adran ac Aelwyd yr Urdd sy’n cyfarfod yn y campws cynradd yn rheolaidd yn agored i holl ddisgyblion yr ardal a darperir arlwy o weithgareddau diddorol a symbylus ar gyfer yr aelodau . Bydd cyfle i gymdeithasu mewn modd hwyliog trwy gyfrwng y Gymraeg yn ogystal â chael llawer o sbort a sbri yn mynychu gweithgareddau Sirol megis Cwisiau, Chwaraeon a Charnifalwn. Rydym yn ffodus iawn hefyd ein bod wedi derbyn llwyddiant ar lefel Sirol a Chenedlaethol yn rheolaidd gyda phartion canu a llefaru’r adran a’r aelwyd dros y blynyddoedd yn ogystal â nifer o unigolion yn serennu.