Ymweld ag Eglwys San Pedr

Diolch i Canon Andy am y croeso a’r cyflwyniad hyfryd yn Eglwys Sant Pedr dydd Mercher. Gwnaeth bl.3, 4, 5 a 6 ddysgu nifer o ffeithiau diddorol am yr Eglwys.‬

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr