Ymwelydd Arbennig

Don a'r plant

Daeth Don o Seland Newydd sy’n perthyn i Ifan Meredith i siarad â disgyblion blynyddoedd 5 a 6 am y wlad a chafwyd cyfle i ofyn cwestiynau iddo ac iddo ef hefyd wylio’r plant yn perfformio’r Haca. Diolch am ddod Don ac am gyflwyno sgarff yr All Blacks i’r ysgol.

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr