Slide 1

Digwyddiadau:

At Sylw Rhieni

- Noson Wobrwyo flynyddol yr Ysgol - Nos Fercher Rhagfyr 17eg

- Bydd Noswaith Rieni disgyblion blwyddyn 12 ar nos Fawrth, Ionawr 13eg

- Noson dewisiadau blwyddyn 11 a chyflwyniad i gyrsiau ein Chweched Dosbarth 2015-16 - nos Fawrth, Ionawr 20fed i ddechrau am 5 o'r gloch yn Neuadd yr Ysgol

Cofiwch dilyn yr ysgol ar Twitter @YsgolBroPedr


Idiom yr Wythnos:


Pôs Rhifedd yr Wythnos:


 

Blog y Prifathro

Tachwedd 2014

Newyddion gwych yr wythnos diwethaf, Dewi Uridge (Safon Uwch Celf Cynllunio Tri Dimensiwn) a Ceri Cranfield (Safon Uwch Busnes) wedi ennill y nifer uchaf o bwyntiau ar gyfer cohort 2014 dros Gymru a Lloegr!

Pob lwc i’n tîm Siarad Cyhoeddus sy’n cystadlu Youth yn Rownd Derfynol Speak y Rotari yng Nghaerdydd - Sioned Fflur, Gethin  a Sulwen (ac hefyd i Owain a Betsan).

Derbyniodd Laura Jones, disgybl o flwyddyn 5 yr ail wobr am ysgrifennu barddoniaeth ar gyfer y gystadleuaeth 'Developing Dylan 100'. Lluniodd Laura gerdd am “A Journey” a derbyniodd ei thystysgrif a'i gwobr wrth berthnasau Dylan Thomas mewn seremoni a'i cynhaliwyd yn Abertawe. Da iawn Laura ar dy lwyddiant. Dyma lenor y dyfodol!

Digwyddiadau i ddod:

  • Ffair lyfrau Scholastic yn Stiwdio’r Campws Iau 25.11.14 a 26.11.14   o 2.45 tan 4.00. Elw’r gwerthiant i’r ysgol.

  • 8.12.14 – Gwasanaeth Garolau blynyddoedd 1,2,3  yn Eglwys Sant Pedr am 6.00

  • 10.12.14 Gwasanaeth Garolau blynyddoedd 4,5 a 6 yn Eglwys Sant Pedr am 6.00

  • 11.12.14 – Cinio Nadolig i’r plant cynradd

  • 12.12.14 – Bore adloniant y Meithrin/Derbyn am 9.30 yn neuadd yr ysgol

  • 17.12.14 – Parti Nadolig i’r plant cynradd. Dewch i’r ysgol yn eich dillad parti

David Williams (Pennaeth)


Dogfennau Pwysig:

Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Bro Pedr 2014

Calendr

December 2014
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 

Llais Pedr