Slide 1

Digwyddiadau:

Cynhelir Eisteddfod Ysgol y Sector Gynradd ar ddydd Gwener, Chwefror 27 eleni.
Bydd Meithrin, Derbyn a blynyddoedd 1 a 2 am 9.15 a blynyddoedd 3,4,5 a 6 yn dechrau am 12.45.
Croeso cynnes i rieni i ymuno â ni.

*****

Eisteddfod Ddawns a Theatr yr Urdd - yn Ysgol Bro Pedr 3/3/15
Dechrau am 4.00yp
Tâl Oedolion £2.50, Plant a phobl ifanc £1.00, Cystadleuwyr am ddim

*****

Eisteddfod Gylch yr Urdd - yn Ysgol Bro Pedr 6/3/15
Dechrau am 1.00yp
Tâl Oedolion £3.00, Plant a phobl ifanc £1.00, Cystadleuwyr am ddim.

*****

Eisteddfod Uwchradd 2015

*****

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad ar hyn o bryd i waith athrawon cyflenwi yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg eisiau gwybod os yw’r defnydd o athrawon cyflenwi yn effeithio ar ddisgyblion, ac os ydyw, pa effaith a gaiff.  Mae holiadur ar gael ar gyfer rhieni a gofalwyr i’w lenwi yma: Cymraeg: https://www.surveymonkey.com/s/ymchwiliad-i-waith-athrawon-cyflenw |  Saesneg: https://www.surveymonkey.com/s/inquiry-into-supply-teaching

*****

Clwb ar ôl ysgol newydd ar gyfer disgyblion (gweler llythr i rieni yma)

*****

Cofiwch dilyn yr ysgol ar Twitter @YsgolBroPedr

Blog y Prifathro

Tachwedd 2014

Newyddion gwych yr wythnos diwethaf, Dewi Uridge (Safon Uwch Celf Cynllunio Tri Dimensiwn) a Ceri Cranfield (Safon Uwch Busnes) wedi ennill y nifer uchaf o bwyntiau ar gyfer cohort 2014 dros Gymru a Lloegr!

Pob lwc i’n tîm Siarad Cyhoeddus sy’n cystadlu Youth yn Rownd Derfynol Speak y Rotari yng Nghaerdydd - Sioned Fflur, Gethin  a Sulwen (ac hefyd i Owain a Betsan).

Derbyniodd Laura Jones, disgybl o flwyddyn 5 yr ail wobr am ysgrifennu barddoniaeth ar gyfer y gystadleuaeth 'Developing Dylan 100'. Lluniodd Laura gerdd am “A Journey” a derbyniodd ei thystysgrif a'i gwobr wrth berthnasau Dylan Thomas mewn seremoni a'i cynhaliwyd yn Abertawe. Da iawn Laura ar dy lwyddiant. Dyma lenor y dyfodol!

David Williams (Pennaeth)


Dogfennau Pwysig:

Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Bro Pedr 2014

Diogelwch ar y wê:

Llythyr Hysbysiadau Cosb:

Calendr

March 2015
M T W T F S S
23 24 25 26 27 28 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

 

Llais Pedr