Slide 1

Digwyddiadau:

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad ar hyn o bryd i waith athrawon cyflenwi yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg eisiau gwybod os yw’r defnydd o athrawon cyflenwi yn effeithio ar ddisgyblion, ac os ydyw, pa effaith a gaiff.  Mae holiadur ar gael ar gyfer rhieni a gofalwyr i’w lenwi yma: Cymraeg: https://www.surveymonkey.com/s/ymchwiliad-i-waith-athrawon-cyflenw |  Saesneg: https://www.surveymonkey.com/s/inquiry-into-supply-teaching

Clwb ar ôl ysgol newydd ar gyfer disgyblion (gweler llythr i rieni yma)


Cofiwch dilyn yr ysgol ar Twitter @YsgolBroPedr


Idiom yr Wythnos:


Pôs Rhifedd yr Wythnos:


 

Blog y Prifathro

Tachwedd 2014

Newyddion gwych yr wythnos diwethaf, Dewi Uridge (Safon Uwch Celf Cynllunio Tri Dimensiwn) a Ceri Cranfield (Safon Uwch Busnes) wedi ennill y nifer uchaf o bwyntiau ar gyfer cohort 2014 dros Gymru a Lloegr!

Pob lwc i’n tîm Siarad Cyhoeddus sy’n cystadlu Youth yn Rownd Derfynol Speak y Rotari yng Nghaerdydd - Sioned Fflur, Gethin  a Sulwen (ac hefyd i Owain a Betsan).

Derbyniodd Laura Jones, disgybl o flwyddyn 5 yr ail wobr am ysgrifennu barddoniaeth ar gyfer y gystadleuaeth 'Developing Dylan 100'. Lluniodd Laura gerdd am “A Journey” a derbyniodd ei thystysgrif a'i gwobr wrth berthnasau Dylan Thomas mewn seremoni a'i cynhaliwyd yn Abertawe. Da iawn Laura ar dy lwyddiant. Dyma lenor y dyfodol!

David Williams (Pennaeth)


Dogfennau Pwysig:

Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Bro Pedr 2014

Calendr

January 2015
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

 

Llais Pedr