Slide 1

Digwyddiadau:

CANLYNIADAU EISTEDDFOD

*****

Cofiwch am Eisteddfod yr Ysgol Hŷn - dydd Mawrth, Chwefror 9fed a dydd Mercher, Chwefror 10fed.

Hefyd bydd Cyngerdd Pigion yr Ŵyl yn dilyn ar Nos Iau, Chwefror 11eg am 7 o'r gloch - cyfle i weld holl uchafbwyntiau'r Eisteddfod ac mae croeso cynnes i bawb.

*****

Dewch i gefnogi ...


*****

DYDDIAD CAU cofrestru ar gyfer Eisteddfod yr Urdd - 8fed Chwefror 2016

*****

Hyrwyddwyd yr ymgynghoriad prosiect Llwybrau Diogelach i'r Ysgol gan Sustrans - Fideo Cerdded i'r Ysgol

*****

Cofiwch am Noson Wobrwyo’r Ysgol, nos Fercher, 23ain o Fawrth am 7pm. Gwahoddiadau i ddilyn.

*****

Dyddiadau pwysig - Yr Urdd:

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer Gŵyl Offerynnol yr Urdd: 31 Ionawr 2016

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer cystadlaethau arall Eisteddfod yr Urdd: 6 Chwefror 2016

*****

Noson Rhieni Blwyddyn 11

*****

Cadw'n ddiogel - Selfies

Gwybodaeth ychwanegol i Rieni

*****

Dyddiadau Pwysig

Tymhorau a Gwyliau ysgol blwyddyn academaidd 2015-2016

Tymhorau a Gwyliau ysgol blwyddyn academaidd 2016-2017

*****

Adroddiad Blynyddol i Rieni 2015

*****

Llythyr Clwb ar ôl ysgol 2015

*****

I weld swyddi gwag o fewn yr ysgol ewch i eteach.com

I weld hysbyseb am swyddi cynorthwyydd dosbarth ewch i wefan eteach.

*****

Gwisg Ysgol Gorffennaf 2015

*****

FFORWM RHIENI

*****

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ymchwiliad ar hyn o bryd i waith athrawon cyflenwi yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg eisiau gwybod os yw’r defnydd o athrawon cyflenwi yn effeithio ar ddisgyblion, ac os ydyw, pa effaith a gaiff.  Mae holiadur ar gael ar gyfer rhieni a gofalwyr i’w lenwi yma: Cymraeg: https://www.surveymonkey.com/s/ymchwiliad-i-waith-athrawon-cyflenw |  Saesneg: https://www.surveymonkey.com/s/inquiry-into-supply-teaching

*****

Cofiwch dilyn yr ysgol ar Twitter @YsgolBroPedr

Blog y Pennaeth

Newyddion da- Llongyfarchiadau mawr i Morgan Lewis, Cadi Jones a Nest Jenkins! Mae’r tri wedi cael eu dewis i fynd ar daith yr Urdd i Batagonia 2016, yr unig rai o Geredigion. Tipyn o gamp gan ystyried roedd tua cant o geisiadau ar draws Cymru.
Llongyfarchiadau mawr iddynt.

Mrs Wyn (Pennaeth)


Dogfennau Pwysig:

Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol Bro Pedr 2014

Diogelwch ar y wê:

Llythyr Hysbysiadau Cosb:


Tips Llythrennedd a Rhifedd

****

Llyfryn Rhifedd

Llyfryn Llythrennedd

 


Clwb ar ôl ysgol newydd ar gyfer disgyblion (gweler llythr i rieni yma)

 

Calendr

February 2016
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 1 2 3 4 5 6

 

Llais Pedr