EISTEDDFOD 2019:

Lluniau’r cystadlaethau llwyfan a chanlyniadau Eisteddfod Campws hŷn Bro Pedr 2019:
 • Canlyniadau 2019
 • Blog Y Pennaeth

  • Mrs Jane Wyn, Headteacher
   Croeso
   Croeso i wefan Ysgol Bro Pedr. Fel Pennaeth yr Ysgol, gobeithiaf y byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â’r Ysgol ar y wefan hon. Cofiwch fod...
   Darllen mwy

  Calendr

  Cadwch yn gyfoes gyda gweithgareddau'r ysgol.

  Amserlenni

  Amserlenni yn ôl blwyddyn sy'n dangos beth sy'n digwydd a phryd.

  Llythyron Adref

  Dyma restr lawn o lythyron a'u danfonwyd adref bob tymor.

  Gemau

  Heriwch eich hun gydag ein hystod eang o gemau ar-lein

  Ysgol Bro Pedr

  Teras Ffynnonbedr
  Llanbedr Pont Steffan
  Ceredigion
  SA48 7BX

  T: 01570 422214
  E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

  Llais Pedr

  Llais Pedr