Blog Y Pennaeth

  • Mrs Jane Wyn, Headteacher
    Croeso
    Croeso i wefan Ysgol Bro Pedr. Fel Pennaeth yr Ysgol, gobeithiaf y byddwch yn gallu dod o hyd i wybodaeth ddefnyddiol ynglŷn â’r Ysgol ar y wefan hon. Cofiwch fod...
    Darllen mwy

Calendr

Cadwch yn gyfoes gyda gweithgareddau'r ysgol.

Amserlenni

Amserlenni yn ôl blwyddyn sy'n dangos beth sy'n digwydd a phryd.

Llythyron Adref

Dyma restr lawn o lythyron a'u danfonwyd adref bob tymor.

Gemau

Heriwch eich hun gydag ein hystod eang o gemau ar-lein

Ysgol Bro Pedr

Teras Ffynnonbedr
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7BX

T: 01570 422214
E-bost: gweinyddu@bropedr.ceredigion.sch.uk

Llais Pedr

Llais Pedr

Twitter Bro Pedr