Croeso i Wefan Ysgol Bro Pedr

Athletau Trac a Maes Rhyngwladol SIAB

Llongyfarchiadau i Osian, Sion a Zara ar eu llwyddiannau diweddar ym myd yr Athletau
Read More
Athletau Trac a Maes Rhyngwladol SIAB

Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe

Llongyfarchiadau mawr i Danny o flwyddyn 13 sydd wedi llwyddo cwblhau’r rhaglen Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe
Read More
Camu Ymlaen i Brifysgol Abertawe

Tîm Rygbi Dan 16 Ysgolion Ceredigion

Llongyfarchiadau Levi, Gruff, Steffan a Llion o flwyddyn 11 a Nathaniel (sy’n gyn-ddisgybl i’r ysgol) ar gael eu dewis fel aelodau o Dîm Rygbi Dan 16 Ysgolion Ceredigion.
Read More
Tîm Rygbi Dan 16 Ysgolion Ceredigion

Arlunwyr Graffiti’r Dyfodol

Cafodd disgyblion blwyddyn 3 brofiad gwych yn addurno sied chwaraeon yr ysgol
Read More
Arlunwyr Graffiti’r Dyfodol

Cadair Olwyn Newydd

Diolch o galon i gwmni Cantre Mobility, Aberaeron am y rhodd caredig o gadair olwyn i’r ysgol
Read More
Cadair Olwyn Newydd

 “Nid yw’n ysgol mor fawr sy’n gwneud ichi deimlo’n fach ac yn ddibwys, ond yn ddigon mawr i gynnig cyfleoedd gwerthfawr i ni. Mae’n hyfryd gallu cerdded ar hyd y coridor a dod i adnabod pob athro, ac maen nhw’n eich adnabod chi’n ôl. Mae hefyd yn gwneud y gwersi yn fwy hwylus, oherwydd yn lle bod yr athro ond yn eich adnabod o’ch graddau, maen nhw’n eich adnabod chi’n well ac yn gallu teilwra’r gwaith yn arbennig i chi.” (Disgybl Ysgol Bro Pedr)

Llythyron

Pontio

Ein Gweledigaeth

Calendar Ysgol

Cymraeg