Croeso i Wefan Ysgol Bro Pedr

Camu i’r Chweched – Dewisiadau Pynciau Blwyddyn 12 2022-2023

Ydych chi’n meddwl am eich dewisiadau Chweched Dosbarth?
Read More
Camu i’r Chweched – Dewisiadau Pynciau Blwyddyn 12 2022-2023

Twrnament Dartiau Bro Pedr

Canlyniadau'r twrnament ...
Read More
Twrnament Dartiau Bro Pedr

Banc Bwyd Llanbed

Diolch yn fawr i’r Cyngor Ysgol am drefnu diwrnod Siwmperi Nadolig ar ddydd Gwener, Rhagfyr 17eg gyda disgyblion yn cyfrannu nwyddau i Fanc Bwyd Llanbed.
Read More
Banc Bwyd Llanbed

Cyngerdd Nadolig Ysgol Bro Pedr

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda a hapus i bawb. Dilynwch y linc am gyfres o eitemau Cyngerdd Nadolig yr ysgol.
Read More
Cyngerdd Nadolig Ysgol Bro Pedr

Cwpan y Byd Dartiau Iau

Llongyfarchiadau i Elonwy o 9Pedr ar ei llwyddiannau yng Nghwpan y Byd y Dartiau Iau yn Gibraltar dros y dyddiau diwethaf.
Read More
Cwpan y Byd Dartiau Iau

 “Nid yw’n ysgol mor fawr sy’n gwneud ichi deimlo’n fach ac yn ddibwys, ond yn ddigon mawr i gynnig cyfleoedd gwerthfawr i ni. Mae’n hyfryd gallu cerdded ar hyd y coridor a dod i adnabod pob athro, ac maen nhw’n eich adnabod chi’n ôl. Mae hefyd yn gwneud y gwersi yn fwy hwylus, oherwydd yn lle bod yr athro ond yn eich adnabod o’ch graddau, maen nhw’n eich adnabod chi’n well ac yn gallu teilwra’r gwaith yn arbennig i chi.” (Disgybl Ysgol Bro Pedr)

Llythyron

Pontio

Ein Gweledigaeth

Calendar Ysgol

Cymraeg